Op zoek naar kpi's die wél werken?

Bouw aan de knoppen waar je écht aan kunt draaien.

Dit is de kpi-designer


basis/ premium / exclusief

Lees meer over de verschillende varianten van dit programma.


*Prijs en looptijd kunnen afwijken bij afwijkende organisatiegrootte of complexiteit

bouwstenen

De volgende bouwstenen maken onderdeel uit van het transitieprogramma. In overleg wordt afgestemd welke bouwstenen meer of minder nadruk krijgen.
Boek

In 2016 heb ik meegeschreven aan een boek over dit onderwerp (samen met Peter Geelen).


Dit boek bereikte de 3e positie in de bestseller top 100 van managementboek.nl en stond bijna een jaar in deze lijst. Geïnteresseerd? Bestel het hier!