Privacy verklaring Luc van Sas Organisatie- & Resultaatverbetering

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden. Als je hier vragen over hebt of er is iets niet duidelijk, neem gerust contact op met me via privacy@lucvansas.nl

Organisatie

Luc van Sas Organisatie- & Resultaatverbetering (KVK 68388519) helpt organisaties beter te presteren. Vanaf hier wordt met ‘Luc van Sas’ bedoeld de eenmanszaak Luc van Sas Organisatatie- & Resultaatverbetering.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Luc van Sas. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven: Luc van Sas stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Luc van Sas. Als je hier eventueel andere (niet-verplichte) informatie achterlaat wordt deze ook bewaard.

Analytics De website van Luc van Sas verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Ontvangers gegevens

Mailchimp De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens die je daarbij opgeeft automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Yourhosting De website en e-mail van Luc van Sas wordt gehost bij Yourhosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Luc van Sas, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven: Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@lucvansas.nl.

Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt met Luc van Sas via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Analytics: De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Luc van Sas of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of FaceID. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan mijn website beveiligd door certificaat uitgegeven door Let's Encrypt Authority X3. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Luc van Sas prive is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Rechten

Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Luc van Sas vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Luc van Sas. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Luc van Sas.

Recht op overdracht: Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Luc van Sas opgeslagen liggen, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Luc van Sas al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Luc van Sas vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Luc van Sas niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wil jij niet dat Luc van Sas jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@lucvansas.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Luc van Sas verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Luc van Sas de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Luc van Sas met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Luc van Sas behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Luc van Sas dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Luc van Sas te beschermen. Daarbij trachten ikaltijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via privacy@lucvansas.nl.